Hỏi:
Trong tổ hợp gồm 2 hoặc 3 học phần, em chỉ cần chọn 1 học phần có đúng không?

Ðáp:

Đúng, sinh viên chỉ cần chọn để tích lũy 1 trong nhiều học phần cùng 1 tổ hợp. Nếu sinh viên đăng ký học 1 học phần trong 1 tổ hợp nhưng thi không đạt (không tích lũy được học phần này) thì có thể đăng ký học lại học phần đó hoặc đổi sang đăng ký học phần khác cùng tổ hợp

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 14

Lượt truy cập: 253872