Lịch tiếp sinh viên hệ Chính quy

14-16h30 hàng ngày - Phòng QLĐT - phòng 211 - nhà A1 * 0436280280, ext 5222 Địa chỉ truy cập trang QLĐT cũ (dành cho K53 trở về trước): https://qldt.neu.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info1

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học chính quy

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC (HK1_2020_2021) (HỆ ĐHCQ, VB2CQ) (20/07/2020)
.
Kính gửi SV ĐHCQ, VB2CQ các khóa!

KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP (HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 – 2021)

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC KHÓA 59, 60, 61

 

            I. THỜI GIAN BIỂU:

Bui

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian tiết giảng (phút)

Thời gian kết thúc

Buổi

Tiết

Thời gian bắt đầu

Thời gian tiết giảng (phút)

Thời gian kết thúc

Sáng

1

7h00'

60 phút

08h00'

Chiều

5

13h00'

60 phút

14h00'

 

Nghỉ giải lao 10'

 

Nghỉ giải lao 10'

2

08h10'

60 phút

09h10'

6

14h10'

60 phút

15h10'

 

Nghỉ giải lao 15'

 

Nghỉ giải lao 15'

3

09h25'

60 phút

10h25'

7

15h25'

60 phút

16h25'

 

Nghỉ giải lao 10'

 

Nghỉ giải lao 10'

4

10h35'

60 phút

11h35'

8

16h35'

60 phút

17h35'

 

            * Các môn Giáo dục thể chất học 4 ca/ngày:      - Buổi sáng:   Ca 1 (từ 07h00’ – 09h00’) trên trang đăng ký học là tiết 1-2;

Ca 2 (từ 09h30’ – 11h30’) trên trang đăng ký học là tiết 3-4;

                                                                                                - Buổi chiều: Ca 3 (từ 13h30’ – 15h30’) trên trang đăng ký học là tiết 5-6;

Ca 4 (từ 15h45’ – 17h45’) trên trang đăng ký học là tiết 7-8.

            II. KẾ HOẠCH THỜI GIAN GIẢNG DẠY, HỌC TẬP

1. Sinh viên ĐHCQ, LTCQ các khóa đủ điều kiện thực tập đăng ký học phần Chuyên đề thực tập (K58) trên mạng Quản lý đào tạo theo kế hoạch đăng ký học của từng khóa và theo thông báo của Trường đối với từng Ngành, từng Khóa.

2. Thời gian giảng dạy, học tập của ĐHCQ K59, 60, 61: Từ 17/08/2020 đến 15/11/2020.

 

III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN THI HỌC KỲ

            1. Thời gian thi học kỳ của ĐHCQ K59, 60, 61: Dự kiến bắt đầu từ ngày 16/11/2020 đến ngày 13/12/2020.

IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC

1. Những vấn đề cần lưu ý trước khi đăng ký học

* Sinh viên không được nợ học phí trước khi bắt đầu đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo.

* Từ ngày 23/07/2020 đến ngày 26/07/2020, Phòng Quản lý đào tạo sẽ tiến hành đăng ký học mặc định các môn học theo thời khóa biểu đã thông báo cho lớp Chuyên ngành (hoặc lớp sinh viên). Sinh viên phải có trách nhiệm hoàn thành và được cập nhật học phí trong tài khoản cá nhân trên mạng quản lý đào tạo trước ngày 23/07/2020 thì sẽ được đăng ký học mặc định. Sau thời gian đăng ký học mặc định, nếu sinh viên chưa hoàn thành học phí, nộp học phí muộn thì sinh viên sẽ phải tự đăng ký học các môn học trên mạng quản lý đào tạo theo kế hoạch đăng ký học đã thông báo.

* Sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc tự ý hủy các học phần được Nhà trường đăng ký học mặc định. Trong trường hợp sinh viên được Nhà trường đăng ký học môn học thuộc Tổ hợp lựa chọn nhưng sinh viên không muốn học môn học đó thì tự hủy môn học đó và đăng ký lại các môn học khác trong Tổ hợp lựa chọn cho phù hợp với lịch học cá nhân.

* Sinh viên tự đăng ký học các học phần: Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất (học phần tự chọn); các học phần học lại, học cải thiện điểm (nếu các lớp học phần còn sỹ số cho phép đăng ký) và các học phần lựa chọn thuộc các tổ hợp lựa chọn theo Chương trình đào tạo.

NHÀ TRƯỜNG KHÔNG TIẾP NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NÂNG ĐIỂM.

            2. Thời gian đăng ký học trực tuyến trên mạng quản lý đào tạo của các khóa cụ thể như sau

2.1. Sinh viên ĐHCQ các khóa: (Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại được đăng ký tối đa 30 tín chỉ)

* Từ K58 trở về trước: Bắt đầu từ 12h00’ ngày 28/07/2020 đến ngày 04/08/2020 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* K59: Bắt đầu từ 12h00’ ngày 30/07/2019 đến ngày 04/08/2020 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* K60: Bắt đầu từ 12h00’ ngày 01/08/2020 đến ngày 04/08/2020 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* K61: Bắt đầu từ 12h00’ ngày 30/07/2020 đến ngày 04/08/2020 (Số tín chỉ tối đa được đăng ký là 18 tín chỉ).

* Bắt đầu từ 12h ngày 05/08/2020 đến hết ngày 07/08/2020 sinh viên được phép đăng ký tối đa 24 tín chỉ.

2.2. Đối với những sinh viên học song song 2 Ngành/Chuyên ngành:

* Sinh viên tự đăng ký học các môn học của Ngành/Chuyên ngành thứ 2 trên mạng quản lý đào tạo theo thời gian đăng ký học đã thông báo. Sinh viên được đăng ký tối đa 12 tín chỉ và được tính vào tổng số tín chỉ tối đa được đăng ký trong 1 học kỳ (24 tín chỉ).

* Đối với những sinh viên đã hoàn thành xong CTĐT của Ngành/Chuyên ngành thứ nhất (từ K58 trở về trước) được phép đăng ký tối đa 24 tín chỉ của Ngành/Chuyên ngành thứ 2.

            3. Thời gian đăng ký học cải thiện điểm: Bắt đầu từ 12h00’ ngày 05/08/2020 đến hết ngày 07/08/2020. Sinh viên tự đăng ký các môn học cải thiện điểm trên mạng quản lý đào tạo nếu các lớp học phần còn sỹ số cho phép đăng ký.

4. Từ ngày 10/08/2020, Nhà trường sẽ thông báo danh sách các lớp bị hủy trên mạng quản lý đào tạo.

5. Nhà trường sẽ thông báo thời gian đăng ký học bổ sung (nếu có) hoặc thời gian đăng ký học với hệ VB2CQ. Sinh viên chú ý theo dõi thông tin trên mạng quản lý đào tạo để biết thêm chi tiết.

6. Kế hoạch hủy đăng ký học như sau

            * Sinh viên tự hủy đăng ký học trên mạng quản lý đào tạo bắt đầu từ ngày 21/08/2020 đến hết ngày 23/08/2020.

            * Sinh viên phải có trách nhiệm bảo quản và quản lý tài khoản đăng ký học của mình, đồng thời phải tự chịu trách nhiệm về việc hủy học phần đã đăng ký trên mạng QLĐT.

* Nhà trường KHÔNG tiếp nhận Đơn xin hủy đăng ký học của sinh viên.  

 

V. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG

            1. Đối tượng được đăng ký học bổ sung

* Những sinh viên có tổng số tín chỉ đã đăng ký trên mạng quản lý đào tạo dưới 12 tín chỉ được phép làm đơn đăng ký bổ sung thêm môn học nhưng không được đăng ký vượt quá 15 tín chỉ.

            2. Thời hạn nhận đơn xin đăng ký học bổ sung như sau

* Sinh viên làm đơn xin đăng ký học theo mẫu trên website của Phòng Quản lý đào tạo (https://daotao.neu.edu.vn/vi/thu-tuc-bieu-mau/mau-don-danh-cho-sinh-vien-chinh-quy  - 1.Mẫu-1-Đơn-đăng-ký-học.doc).

* Thời hạn nhận đơn cụ thể như sau :       + Khóa 58, 59 trở về trước nộp đơn trong ngày 11/08/2020.

                                                                                    + Khóa 60, 61 nộp đơn trong ngày 12/08/2020.

            * Sinh viên vào tài khoản cá nhân để xem kết quả đăng ký học bổ sung.

* Sau khi tiếp nhận Đơn xin đăng ký học bổ sung của sinh viên, Nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học của từng lớp học phần, số chỗ ngồi cụ thể của từng phòng học và đơn đề nghị đăng ký của sinh viên để đăng ký học bổ sung (hoặc không đăng ký học bổ sung nếu các điều kiện trên không cho phép).

3. Địa điểm nhận đơn:  thầy Nguyễn Nghĩa Hoàng (phòng 211, nhà A1)

 

VI. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP (Dành cho sinh viên từ K60 trở về trước đăng ký học ghép với K61)

1. Đăng ký thông tin học ghép: Bắt đầu từ ngày 27/07/2020 đến hết ngày 02/08/2020.

+ Nhà trường sẽ thông báo đường link để sinh viên đăng ký thông tin học ghép cùng K61. Nhằm đảm bảo chính xác thông tin đăng ký học ghép của mình, đề nghị sinh viên khi đăng ký thông tin học ghép phải đọc kỹ hướng dẫn và điền chính xác, đầy đủ những thông tin cần thiết, không nên điền những thông tin không liên quan đến việc đăng ký học.

            + Sinh viên chỉ làm đơn đăng ký học ghép những môn học có trong Thời khóa biểu đã thông báo của Khóa 61. Sinh viên có những thắc mắc liên quan đến môn học muốn đăng ký học ghép đề nghị liên hệ với thầy cô trưởng bộ môn của môn học đó để tham khảo ý kiến về việc có học ghép được hay không.

            + Sinh viên học song song 2 chuyên ngành thì trong mục Lớp chuyên ngành đề nghị ghi rõ Chuyên ngành 2 là Chuyên ngành nào.

            + Sinh viên được phép đăng ký học ghép các môn học để tổng số tín chỉ (Tính theo số tín chỉ của các môn học thuộc Chương trình đào tạo của sinh viên) đăng ký trong học kỳ không được vượt quá 24 tín chỉ tối đa cho phép (bao gồm tất cả các loại đăng ký học).

            + Sinh viên từ K60 trở về trước được phép làm đơn đăng ký học ghép để học nâng điểm đối với các môn học của K61 (không được đăng ký ghép để thi nâng điểm).

            + Ghi đúng và đầy đủ tên lớp học phần, số tín chỉ, khóa học ghép theo Thời khóa biểu đã thông báo của Khóa 61 và theo hướng dẫn trong link đăng ký học ghép. Số tín chỉ sinh viên ghi trong Đơn học ghép của môn học sinh viên muốn đăng ký học ghép là số tín chỉ của môn học thuộc Chương trình đào tạo hiện hành của sinh viên (Môn học của Chuyên ngành thứ nhất hoặc của Chuyên ngành thứ 2 nếu sinh viên học song song 2 Chuyên ngành).

            + Sinh viên không đăng ký thông tin học ghép theo đường link đã thông báo thì sẽ không được xét duyệt đơn học ghép.

            2. Thời hạn nhận đơn đăng ký học ghép

2.1. Thời hạn nhận đơn đăng ký học ghép: từ ngày 04/08/2020 đến ngày 06/08/2020 (phòng 211-A1).

+ Sinh viên làm Đơn xin học ghép lớp (theo mẫu trên mạng quản lý đào tạo, trên website của Phòng Quản lý đào tạo (http://daotao.neu.edu.vn/Dao-Tao-Neu/Thu-tuc-Bieu-mau/0387 - mục Quy chế - Thủ tục Biểu mẫu - Những mẫu đơn dành cho sinh viên đại học chính quy). Trong đơn phải ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu, có chữ ký của CVHT hoặc trợ lý khoa và những thông tin chính xác của các lớp học phần muốn đăng ký học ghép.

+ Sau khi tiếp nhận Đơn học ghép của sinh viên, trong thời gian từ 2 - 4 ngày Nhà trường sẽ tiến hành xem xét và duyệt Đơn học ghép, sau đó sẽ Thông báo trên trang Quản lý đào tạo về Danh sách xét duyệt đơn học ghép (có thể là Danh sách học ghép chính thức).

2.2. Thời hạn điều chỉnh đăng ký học ghép: từ ngày 11/08/2020 đến ngày 12/08/2020 (thầy Nguyễn Nghĩa Hoàng, P211-A1).

2.3. Thời hạn nộp học phí học ghép: từ ngày 17/08/2020 đến ngày 21/08/2020

+ Sau khi có danh sách học ghép chính thức được thông báo trên trang quản lý đào tạo, sinh viên nộp học phí học ghép bằng hình thức chuyển khoản với nội dung như sau:    

- Nội dung : Mã SV – Họ tên – Khóa – Nộp học phí học ghép HK1/2020-2021.

- Số TK      : 999926666899 – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội

 

            VI. NHỮNG NGÀY NGHỈ TRONG HỌC KỲ

            * Nghỉ ngày Quốc khánh: 02/09/2020.

            * Những ngày nghỉ khác theo quy định của Nhà nước và thông báo của Nhà trường.


Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 14

Lượt truy cập: 74788