Lịch tiếp sinh viên hệ Chính quy

14-16h30 hàng ngày - Phòng QLĐT - phòng 211 - nhà A1 * 0436280280, ext 5222 Địa chỉ truy cập trang QLĐT cũ (dành cho K53 trở về trước): https://qldt.neu.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info1

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

ĐH Văn bằng 2 - Chính quy

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 (VB2CQ K62.1) (14/08/2020)
.
Căn cứ kết quả nhập học của SV VB2CQ K62.1
Căn cứ CTĐT bậc ĐHCQ.
Phòng QLĐT thông báo TKB HK1/2020-2021 (VB2CQ K62.1) như sau:

I. Thời gian giảng dạy, học tập:

- Thời gian giảng dạy, học tập: bắt đầu từ ngày 17/08/2020 đến 15/11/2020

- Từ thứ 2 đến thứ 7: bắt đầu từ 18h15 đến 21h00 (bắt đầu từ tiết 9).

- Chủ nhật: Sáng bắt đầu từ 7h00' đến 11h35' ; Chiều bắt đầu từ 13h00 đến 17h35'.

II. Thời khóa biểu cụ thể

1, Triết học(120)_01: Thứ 2 tiết 9, 10, 11 tại giảng đường A2-210 Giảng đường A2.

2, Kinh tế vi mô 1(120)_01: Thứ 3 tiết 9, 10, 11 tại giảng đường A2-210 Giảng đường A2.

3, Tiếng Anh 1(120)_01: Thứ 4 tiết 9, 10, 11 tại giảng đường A2-210 Giảng đường A2.

4, Quản trị kinh doanh 1(120)_26: Thứ 5 tiết 9, 10, 11 tại giảng đường A2-210 Giảng đường A2.

5, Pháp luật đại cương(120)_01: Thứ 6 tiết 9, 10, 11 tại giảng đường A2-210 Giảng đường A2.

6, Kinh tế vĩ mô 1(120)_01: Thứ 7 tiết 9, 10, 11 tại giảng đường A2-210 Giảng đường A2.

7, Toán cho các nhà kinh tế(120)_01: Chủ nhật tiết 1, 2, 3, 4 tại giảng đường A2-210 Giảng đường A2.

8, Lý thuyết xác suất và thống kê toán(120)_21: Chủ nhật tiết 5, 6, 7, 8 tại giảng đường A2-210 Giảng đường A2.

III. Hướng dẫn sinh viên VB2CQ đăng ký học

1, Sinh viên không được bảo lưu sẽ được phòng QLĐT đăng ký các học phần Tiếng Anh 1; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô 1; Toán cho các nhà kinh tế; Pháp luật đại cương; Triết học.

2, Những sinh viên đã được bảo lưu Toán cho các nhà kinh tế sẽ được đăng ký học phần Lý thuyết xác suất và thống kê toán.

3, Những sinh viên được bảo lưu Kinh tế vi mô 1 sẽ được đăng ký Quản trị kinh doanh 1.

4, Sinh viên Tiếng Anh thương mại, ngoài những môn học được đăng ký như trên thì sinh viên sẽ đăng ký các môn khác của Ngành Ngôn ngữ Anh với sinh viên ĐHCQ K62 vào tháng 10/2020 (các học phần: Tiếng Anh – Kỹ năng Nghe 1; Tiếng Anh – Kỹ năng Nói 1; Tiếng Anh – Kỹ năng Đọc 1; Tiếng Anh – Kỹ năng Viết 1; Thực hành tổng hợp - Tiếng Anh kinh tế và kinh doanh 1; Dẫn luận ngôn ngữ; Ngữ âm thực hành).

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 13

Lượt truy cập: 253814